• Marka: REDCOLOUR
  • Stok Kodu: SLZANT

Tanım:
Selülozik Korezyon önleyici hızlı kurur.
 
Özellikler:
Korozyon önleyici, yüzeye iyi yapışabilen, kolay
zımparalanabilen, hızla kuruyan son katlar için iyi bir zemin
oluşturan boyadır.
 
Uygulanacak Şekli:
Fırça, Rulo ve Pistole Tabanca.
 
İnceltme:
Tiner ile %15-20.
 
Kuruma Süresi:
Toz kuruma : 12-15 dk
Dokunma Kuruması : 30 dk
Tam Kuruma : 20 saat
 
Sarfiyat:
Tek katta 12-15 m2 / lt
 
Depolanacak Yüzeyler:
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda,
serin yerde depolanmalıdır. Kullanılmadığında ağzı kapalı
tutulmalıdır.
 
Parlama Noktası:
T>380C
 
Ambalaj:
0,85 kg, 2,75 kg, 16 kg olarak ambalajlanır.
 
Tehlike Tanımı:
Xn Zararlı.
 
Tehlike Uyarıları:
R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde
akciğerde hasara neden olabilir.
 
Güvenlik Uyarıları:
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak
tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı
veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama
yerlerinde bertaraf edin/ettirin.